MyCar

Avis Rent A Car มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเช่ารถเป็นจำนวนมาก จึงได้เปิดโครงการ MyCar ขึ้นมา ในการช่วยบริหารจัดการสำหรับผู้ที่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และต้องการมีรายได้เพิ่มจากการให้เช่ารถของท่าน โดยจะท่านจะได้ส่วนแบ่งรายได้เมื่อมาการจองใช้บริการ ท่านที่สนใจ กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่างนี้
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ